تبلیغات
از دیروز تا آینده
photo #1
photo #2
photo #3
photo #4
photo #5
photo #6
photo #7
در پی زنهار خاطرات نای نوشتن نیست و چیزی لابه لای ورق ها را لیاقت نمی بخشد... خلوتی شامگاهِ مرا می گیرد ، با سینه ای پر از راز ها که سالهاست در ایستاده بودنشان مرده اند درقعر شراره های سوزناک و سه نقطه های مبهم...
دخترک گل فروش داستان من زیباست... مهربان است و دوست داشتنی... ساده و صمیمی و صبور ، و هیچ وقت هم نمی گوید گل ... گل ! فقط یکبار گفت : گل م ، چشمهای دلم زده می شود از تکرار لحظه های تلخ و شیرین ِ روزهای پوشالی...!
درانزوای کدام ایمان نشسته ای که مرا در انزوای درد کشتند! در حبس ـ سرابم نمود و خواب چشم ربود به وعده ای که حوری و باده شد موکلم تلخت باد باده های بهشت که بهای انگورش مرا به خوابی سرد و ملتمس میبرد..
امشب چقدر خالی ام ... و چقدر دلگیر است در اوج ِ داشتن این همه را "احساس خالی بودن" ... گاه قلبها چقدر جدی جدی می شکنند و گاه....خود می مانی و خودت... با لبهایت بخوان تا بنویسم: آسمانِ ابریِ دلم، بارانی است.
مروز در سیاره ای كه هنوز رصد نكرده اند به عكس كودكی ام كه روی تاقچه پیر شده است با نیمی از حماقتم هزار بار گم شدن عشق را فریاد می زنم و با نیم دیگرش خدا را ...!!
ای شکار هلهله سبزه زار شکوه رقصم را بالای دار بخاطر بسپار که از خشکسال ممتد نبودنت ترنم انگشتان باران شانه های خشکم را نمناک کرد... بخوان باز با من باز باران با ترانه...
تو ای زیباتر از امید من! کاش به رنگ تمام سبزه ها بودم تا حقیقت ـ بهارگون تورا نقاشی کنم زخمی ـ زخمت که می شوم خدای ساکن امام زاده ی کوچک از کعبه هم می گریزد... مدادم بهانه می گیرد و در دلتنگی های تو شعرهایم قفس قناری اند!
گل واژه های ناب زندگی

پرمعنی ترین کلمه "ما" است........................................            آن را بکار ببندیم
عمیق ترین کلمه "عشق" است....................................            به آن ارج بنهیم
بی رحم ترین کلمه "تنفر" است....................................            آن را از بین ببریم
سرکش ترین کلمه "هوس" است..................................            با آن بازی نکنیم
خود خواهانه ترین کلمه "من" است...............................            از آن حذر کنیم
ناپایدارترین کلمه "خشم" است.....................................            آن را فرو ببریم
بازدارنده ترین کلمه "ترس" است...................................            با آن مقابله کنیم
با نشاط ترین کلمه "کار" است......................................            به آن بپردازیم
پوچ ترین کلمه "طمع" است..........................................            آن را در خود بکشیم
سازنده ترین کلمه "صبر" است.....................................             برای داشتنش باید دعا کنیم
روشن ترین کلمه "امید" است......................................             به آن امیدوار باشیم
ضعیف ترین کلمه "حسرت" است..................................            توجهی به آن نداشته باشیم
تواناترین کلمه "دانش" است.........................................            آن را فراگیریم
محکم ترین کلمه "پشتکار" است...................................            ای كاش آن را داشته باشیم
سمی ترین کلمه "غروربیجا" است......................................            باید در خود بشکنیمش
سست ترین کلمه "شانس" است.................................            به امید آن نباشیم
شایع ترین کلمه "شهرت" است....................................            دنباله رو آن نباشیم
لطیف ترین کلمه "لبخند" است......................................           آن را همیشه حفظ کنیم
حسرت انگیز ترین کلمه "حسادت" است.........................            از آن فاصله بگیریم
ضروری ترین کلمه "تفاهم" است...................................            سعی كنیم آن را ایجاد کنیم
سالم ترین کلمه "سلامتی" است.................................            به آن اهمیت بدهیم
اصلی ترین کلمه "اطمینان" است..................................            به آن اعتماد کنیم
بی احساس ترین کلمه "بی تفاوتی" است.....................            مراقب آن باشیم
دوستانه ترین کلمه "رفاقت" است.................................             از آن سوء استفاده نکنیم
زیباترین کلمه "راستی" است.......................................            با آن روراست باشیم
زشت ترین کلمه "دورویی" است ..................................            یک رنگ باشیم
ویرانگرترین کلمه "تمسخر" است...................................            دوست داری با تو چنین کنند؟
موقرترین کلمه "احترام" است.......................................            برایش ارزش قایل شویم
آرام ترین کلمه "آرامش" است.......................................            امید داشته باشیم تا به آن برسیم
عاقلانه ترین کلمه "احتیاط" است...................................           حواسمان را جمع کنیم
دست و پاگیرترین کلمه "محدودیت" است........................         اجازه ندهیم مانع پیشرفتمان بشود
سخت ترین کلمه "غیرممکن" است...............................            باور كنیم كه وجود ندارد
مخرب ترین کلمه "شتابزدگی" است..............................        مواظب پل های پشت سرمان باشیم
تاریک ترین کلمه "نادانی" است.....................................           آن را با نور علم روشن کنیم
کشنده ترین کلمه "اضطراب" است................................             آن را نادیده بگیریم
صبورترین کلمه "انتظار" است........................................       منتظرش باشیم
بی ارزش ترین کلمه "انتقام" است.................................      بگذاریم و بگذریم
ارزشمندترین کلمه "بخشش" است...............................       سعی خودمان را بکنیم
قشنگ ترین کلمه "خوشروئی" است.............................        راز زیبائی در آن نهفته است
تمیزترین کلمه "پاکیزگی" است.....................................       رعایت آن اصلا سخت نیست
رساترین کلمه "وفاداری" است......................................       چه خوب است سر عهدمان بمانیم
تنهاترین کلمه "گوشه گیری" است................................       بدانیم که همیشه جمع بهتر از فرد بوده

محرک ترین کلمه "هدفمندی" است...............................      زندگی بدون هدف، واهی پیمودن است
و هــدفمنــدتـرین کلــمه "موفقیت"است.........................       پس همه با هم پیش به سوی موفقیت

 <پنجشنبه هفدهم مهرماه سال 1393  05:15 ب.ظ  اویس سیدمحمدی

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس