تبلیغات
از دیروز تا آینده
photo #1
photo #2
photo #3
photo #4
photo #5
photo #6
photo #7
در پی زنهار خاطرات نای نوشتن نیست و چیزی لابه لای ورق ها را لیاقت نمی بخشد... خلوتی شامگاهِ مرا می گیرد ، با سینه ای پر از راز ها که سالهاست در ایستاده بودنشان مرده اند درقعر شراره های سوزناک و سه نقطه های مبهم...
دخترک گل فروش داستان من زیباست... مهربان است و دوست داشتنی... ساده و صمیمی و صبور ، و هیچ وقت هم نمی گوید گل ... گل ! فقط یکبار گفت : گل م ، چشمهای دلم زده می شود از تکرار لحظه های تلخ و شیرین ِ روزهای پوشالی...!
درانزوای کدام ایمان نشسته ای که مرا در انزوای درد کشتند! در حبس ـ سرابم نمود و خواب چشم ربود به وعده ای که حوری و باده شد موکلم تلخت باد باده های بهشت که بهای انگورش مرا به خوابی سرد و ملتمس میبرد..
امشب چقدر خالی ام ... و چقدر دلگیر است در اوج ِ داشتن این همه را "احساس خالی بودن" ... گاه قلبها چقدر جدی جدی می شکنند و گاه....خود می مانی و خودت... با لبهایت بخوان تا بنویسم: آسمانِ ابریِ دلم، بارانی است.
مروز در سیاره ای كه هنوز رصد نكرده اند به عكس كودكی ام كه روی تاقچه پیر شده است با نیمی از حماقتم هزار بار گم شدن عشق را فریاد می زنم و با نیم دیگرش خدا را ...!!
ای شکار هلهله سبزه زار شکوه رقصم را بالای دار بخاطر بسپار که از خشکسال ممتد نبودنت ترنم انگشتان باران شانه های خشکم را نمناک کرد... بخوان باز با من باز باران با ترانه...
تو ای زیباتر از امید من! کاش به رنگ تمام سبزه ها بودم تا حقیقت ـ بهارگون تورا نقاشی کنم زخمی ـ زخمت که می شوم خدای ساکن امام زاده ی کوچک از کعبه هم می گریزد... مدادم بهانه می گیرد و در دلتنگی های تو شعرهایم قفس قناری اند!
پیک های آموزشی(آدینه -نوروزی -تابستانی)

پیک های آموزشی(آدینه -نوروزی -تابستانی)


 برای دسترسی به نمونه های پیک ها (تابستانی-نوروزی) کافیست بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمائید.

نمونه پیک های آدینه

           پایه اول ابتدایی
آدینه شماره 6 (جدید)آدینه شماره 7 (جدید)
آدینه شماره 4 (جدید)آدینه شماره 5 (جدید)
آدینه شماره 2 (جدید)آدینه شماره 3 (جدید)
کار در خانه  (جدید)آدینه شماره 1 (جدید)
کار در خانه آذرماه 92 (3) (جدید)کار در خانه آذرماه 92 (4) (جدید)
کار در خانه آذرماه 92 (1) (جدید)کار در خانه آذرماه 92 (2) (جدید)
کار در خانه (جدید)کار در خانه (2) (جدید)
پیک آدینه -آبان 92 پیک آدینه هفته اول آذر
دفتر کار در خانه (قسمت اول- تا درس 10 ) دفتر کار در خانه فارسی(از درس 11 تا آخر)
           پایه دوم ابتدایی
تکلیف آدینه -آبان 92 آدینه هفته سوم مهر
دفتر کار در خانه ریاضی( قسمت اول تا فصل پنجم ) دفتر کار در خانه ریاضی (شامل تمرینهای تمام کتاب)
اسفند 90 صفحه اولاردیبهشت91 صفحه اول
5 آبانماه 91آذر ماه ۳-۹-۱۳۹۱
اول دی ماه۹۱ 29 دیماه 91
25 اسفند 1391 30 فروردین 92
          پایه سوم ابتدایی
تکلیف هفته دوم آبان ماه تکلیف هفته اول آبان ماه
تکلیف هفتگی تکلیف آدینه آبان 92 
           پایه چهارم ابتدایی
آدینه شماره 7 (جدید)آدینه شماره 11 (جدید)
آدینه شماره 5 (جدید)آدینه شماره 6(جدید)
آدینه شماره 3(جدید)آدینه شماره 4 (جدید)
آدینه شماره 1(جدید)آدینه شماره 2(جدید)
آدینه آذرماه
تکلیف آخر هفته(پیک) -بهمن 90
           پایه پنجم ابتدایی
فعالیت پایان هفته  آدینه شماره 11 -آذرماه (جدید)
تکلیف آخر هفته (پیک) -بهمن 90 پیک آدینه 2 
پیک آدینه 3 (29 مهرماه 91)هفته سوم بهمن
           پایه ششم ابتدایی
پیک آدینه سال تحصیلی 93-92 کار در خانه ریاضی-شماره 1
پیک آدینه ریاضی  کاردر خانه 
پیک هفته سوم بهمن

           نمونه پیک های تابستانی

پایه اول دبستان

نمونه یکنمونه دو سال91 شماره 1 (شاهین شهر اصفهان) سال تحصیلی 91-92
پایه دوم دبستان


نمونهسال تحصیلی 91-92
پایه سوم دبستاننمونه یک
تابستان 91

پایه چهارم دبستاننمونه یک
سری دوم-سال 91
خرداد 92

پایه پنجم دبستان

نمونه یک


سال 91


          نمونه پیک های نوروزی

پایه اول دبستان

نمونه یکسال 1390
پایه دوم دبستاننمونه یک

پایه سوم دبستاننمونه یک
نمونه سال 92
پایه چهارم دبستاننمونه یک

پایه پنجم دبستان

نمونه یک

پایه ششم ابتدایینمونه سال 92نمونه سال 1392


 <شنبه سوم اسفندماه سال 1392  02:54 ب.ظ  اویس سیدمحمدی

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس