شوخی یک کودک با کاپیتان استیون جرارد در حاشیه ورود بازیکنان چلسی و لیورپول به زمین مسابقه