به یارو میگن : اگه تو دریا کوسه بهت حمله کنه چکار می کنی؟

می گه : می رم بالای درخت .

می گن : تو دریا که درخت نیست

یارو می گه: مجبورم می فهمی ؟ مجبورررررم


جملات زیبا گیله مرد

معلم به دانش آموز بازیگوش میگه : یه موجود نام ببر

میگه : یخ ... ، میگه پسرم آخه یخ که موجود محسوب نمیشه !

میگه : چرا آقا ما خودمون صد بار دیدیم نوشته بودند یخ موجود است !


جملات زیبا گیله مرد


یارو موبایلش رو ویبره بوده، میبره پیش موبایل فروش میگه موبایلم خراب شده!

میپرسه اشکالش چیه؟

میگه: هرچی زور میزنه نمیتونه زنگ بزنه ...

جملات زیبا گیله مرد

اولی : اگه گفتی پر کاربردترین دروغ پشت تلفن چیه ؟

دومیه : " اونم سلام میرسونه ! "


جملات زیبا گیله مرد