تبلیغات
از دیروز تا آینده
photo #1
photo #2
photo #3
photo #4
photo #5
photo #6
photo #7
در پی زنهار خاطرات نای نوشتن نیست و چیزی لابه لای ورق ها را لیاقت نمی بخشد... خلوتی شامگاهِ مرا می گیرد ، با سینه ای پر از راز ها که سالهاست در ایستاده بودنشان مرده اند درقعر شراره های سوزناک و سه نقطه های مبهم...
دخترک گل فروش داستان من زیباست... مهربان است و دوست داشتنی... ساده و صمیمی و صبور ، و هیچ وقت هم نمی گوید گل ... گل ! فقط یکبار گفت : گل م ، چشمهای دلم زده می شود از تکرار لحظه های تلخ و شیرین ِ روزهای پوشالی...!
درانزوای کدام ایمان نشسته ای که مرا در انزوای درد کشتند! در حبس ـ سرابم نمود و خواب چشم ربود به وعده ای که حوری و باده شد موکلم تلخت باد باده های بهشت که بهای انگورش مرا به خوابی سرد و ملتمس میبرد..
امشب چقدر خالی ام ... و چقدر دلگیر است در اوج ِ داشتن این همه را "احساس خالی بودن" ... گاه قلبها چقدر جدی جدی می شکنند و گاه....خود می مانی و خودت... با لبهایت بخوان تا بنویسم: آسمانِ ابریِ دلم، بارانی است.
مروز در سیاره ای كه هنوز رصد نكرده اند به عكس كودكی ام كه روی تاقچه پیر شده است با نیمی از حماقتم هزار بار گم شدن عشق را فریاد می زنم و با نیم دیگرش خدا را ...!!
ای شکار هلهله سبزه زار شکوه رقصم را بالای دار بخاطر بسپار که از خشکسال ممتد نبودنت ترنم انگشتان باران شانه های خشکم را نمناک کرد... بخوان باز با من باز باران با ترانه...
تو ای زیباتر از امید من! کاش به رنگ تمام سبزه ها بودم تا حقیقت ـ بهارگون تورا نقاشی کنم زخمی ـ زخمت که می شوم خدای ساکن امام زاده ی کوچک از کعبه هم می گریزد... مدادم بهانه می گیرد و در دلتنگی های تو شعرهایم قفس قناری اند!

نمونه سوالات ششم ابتداییسوالات امتحانات مدارس سال ششم

هدیه های آسمانی و قرآن
آزمون هدیه های آسمانسوالات امتحانی هدیه از صفحه 38 تا71 با پاسخ (جدید)

سوالات قرآن و هدیه های آسمانی-فروردین 93 پاسخنامه آزمون هدیه های آسمان از درس 1تا 14-فروردین 93
آزمون تستی هدیه های آسمان
آزمون هدیه های آسمان ارزشیابی هدیه های آسمان آزمون هدیه های آسمان-درس1تا14
سوالات قرآن
سوالات هدیه های آسمان سوالات هدیه های آسمانی
آزمون از درس 1 تا 10 پاسخ آزمون از درس 1تا 10 آزمون جامع هفته دوم اسفند 92
نوبت اول هدیه قرآن و هدیه های آسمان استعدادهای درخشانآزمون هدیه های آسمان از درس11 تا 17
نمونه سوال تستی هدیه آسمان آزمون هدیه سوالات هدیه آسمان نوبت اول
تکلیف هفتگی هفته دوم آزمون هدیه نوبت دوم آزمون تستی هدیه آسمان
سوالات هدیه های آسمانی
سوالات چهارگزینه ای هدیه نوبت اول نمونه سوال هدیه
آزمون درسهای 1 تا 7
آزمون هدیه های آسمان
سوالات تشریحی و تستی درس 7 و8
هدیه های آسمان درس 1 تا 7
نمونه سوال پیام های آسمانی میان ترم- آذر92 سوالات درس چهارم قرآن
سوالات منطقه 12 تهران نوبت اول تا درس دهم هدیه های آسمانی
هدیه ها ی آسمان نوبت اول

تعلـــــیمات اجتماعی
سوالات امتحانی از صفحه 64 تا124 با پاسخ (جدید)آزمون مطالعات اجتماعی (جدید)آزمون مطالعات اجتماعی بهمن ماه92  (جدید)
آزمون اجتماعی-کاربرگه ها فروردین 93 آزمون دیماه 92
آزمون تعلیمات اجتماعی(جدید)
آزمون نوبت اول ارزشیابی مطالعات اجتماعی -فروردین 93 آزمون از درس 1تا20 با پاسخ 
سوالات از درس 1تا 18 با پاسخ-فروردین 93 نمونه سوال از درس 1تا 18 -فروردین 93 آزمون اجتماعی استان اردبیل
آزمون درس ۱۷ و ۱۸ آزمون مداد کاغذی فصل 10 (ایران و همسایگان) آزمون پیچ پیچی،فصل دریاهای ایران
آزمون درس 1تا 14 پاسخ آزمون از درس 1تا 14 آزمون اجتماعی-تیزهوشان
آزمون استعدادهای درخشان آزمون تلفیقی فصل7 آزمون از درس 1 تا 17-اسفند 92
آزمون مدادکاغذی دیماه 92 آزمون پیشرفت تحصیلی 1391 سوالات نوبت اول
آزمون مطالعات اجتماعی تا درس 5 سئوالات درس هشتم -انرژی را بهتر مصرف کنیم آزمون اجتماعی نوبت اول
تمام فصول اجتماعینمونه سوال نوبت اول آزمون تستی- چهاردرس اول
سوالات تمام فصول- منطقه 12 تهران مطالعات اجتماعی مطالعات اجتماعی
اجتماعی-درس اول
آزمون اجتماعیریــــــاضیات
آزمون نوبت اول (جدید)ارزشیابی تراکمی ریاضی با پاسخ-فروردین 93 (جدید)
ازمون تستی اندیشند  آزمون ریاضی (جدید)سوالات امتحانی از صفحه 82 تا160با پاسخ (جدید)
آزمون تستی آزمون فصل 4 آزمون نوبت دوم-خرداد 92  
آزمون ریاضی استان اردبیل
آزمون تستی-تشریحی 91 آزمون نوبت اول 
آموزش همراه با سوال بحث میانگین یا معادلآزمون تلفیقی فصل هفتم اندازه گیری سطح و حجمآزمون از فصل 1تا7
سوالات بخش پنجم- تیزهوشانسوالات بخش ششم- تیزهوشانسوالات بخش هفتم- تیزهوشان
سوالات بخش دوم- تیزهوشانسوالات بخش سوم- تیزهوشانسوالات بخش چهارم- تیزهوشان
سوالات بخش تناسب-تیزهوشانفرمول های بخش کسرفرمول های حل مسئله - مبحث احجام -تیزهوشان
آزمون تستی ازفصل 6 آزمون تستی ازفصل 7 سوالات بخش پذیری-تیزهوشان
آزمون از فصل 1 تا 7(سطح سوالات متوسط به بالا) -فروردین 93 پاسخنامه آزمون فصل 1 تا 7-فروردین 93 پاسخنامه آزمون فصل 1 تا 6 (1 تا 111)-فروردین 93 
نمونه سوالات تقویتی جلسه6  نمونه سوالات تقویتی جلسه7  آزمون جامع شماره هجده(فصل اول تا هشتم ریاضی)
نمونه سوالات تقویتی جلسه3 نمونه سوالات تقویتی جلسه4  نمونه سوالات تقویتی جلسه5 
پاسخنامه تمرین مساحت آزمون از فصل 1 تا 5 -سطح سوالات متوسط به بالا آزمون جامع تستی شماره 17 با پاسخ
روابط محاسبه محیط و مساحت اشکال هندسی

روابط محاسبه مساحت و حجم اشکال هندسی پاسخنامه تمرین های مساحت و حجم
سوالات بخش آمار-1 سوالات بخش آمار-2

سوالات بخش آمار-3

سوالات تیزهوشان با جواب
آزمون تستیآزمون از فصل 1 تا 6 (از صفحه 1 تا 111)
نمونه سوالات آزمون یازدهم تیزهوشانی کانون همراه با پاسخنامه روابط محاسبه محیط و مساحت اشکال هندسی
آزمون مداد کاغذی- فصل 5 (نسبت،تناسب،درصد)
مبحث درصد
مبحث اعشارآزمون ریاضی
آزمون ریاضی از فصل 1تا4 سری دوم آزمون ریاضی فصل5 پاسخ آزمون ریاضی فصل 5
پاسخ آزمون ریاضی از فصل 1تا3 آزمون ریاضی از فصل 1تا4 پاسخ آزمون ریاضی از فصل 1تا 4
نمونه تمرین عددهای تقریبی پاسخ عددهای تقریبی آزمون ریاضی از فصل 1 تا 3
آزمون آمار
آزمون فصل 7 -اسفند 92 آزمون اسفند 92
پیک آدینه شماره 18 آزمون استعدادهای درخشان نمونه سوالات ریاضی به روش تیمز
نمونه سوال تیزهوشان-مبحث کسرسوال نوبت اول نوبت اول ریاضی
آزمون پیشرفت دیماه 92(استان مازندران)با پاسخنامه آزمون نوبت اول آزمون جامع پیشرفت تحصیلی استان اصفهان
آزمون نوبت اول
آزمون نوبت اول 92-93 آزمون مدادکاغذی دیماه92
پیک آدینه شماره 11 پیک آدینه شماره 12 - دیماه 92 پیک آدینه شماره 15
آزمون تستی اول دیماه برای کلیه دروس آزمون شماره 9 از فصل اول تا فصل 4 -دیماه 92

آزمون شماره 10 از فصل اول تا فصل 4 -دیماه 92

پیک آدینه 13 تمرینات دروس1و2 فصل 3 کاردرخانه برای دروس 3و4 فصل3
آزمون دوره ای-فصل دوم
نمونه سوالات تیزهوشانی مناسب پنجم و ششم سری دوم سوالهای پنجم وششم تیزهوشان
پیک آدینه 13 پیک آدینه 14 آزمون جامع 25سوالی شماره4

پرسش های چهار گزینه ای فصل سوم پیک آدینه فصل سوم تمرین برای درس1 فصل4
کار در منزل شامل سوالات تقریب زدن نمونه سوال دی ماه92 تمرین تقریب
آزمون تستی کلیه دروسپرسش های چهار گزینه ای فصل سوم ویژه تیزهوشان ریاضی آذر ماه
آزمون ریاضی فصل 1 و 2آدینه 20 آذرماه 92 آزمون ریاضی
آدینه شماره 4 آدینه شماره 5 آدینه شماره 6
آدینه شماره 7 آدینه شماره 2 آدینه شماره 3
نمونه سوال ریاضی
نمونه سوال مبحث حل مساله نمونه سوال
فصل 2 فصل 3 فصل 4
فصل 7
فصل 8 فصل 1
کار در خانه -شماره 1 فصل 5 فصل 6
نمونه سئوالات ریاضیسوال نوبت اولنمونه سوال ترم دوم
فصل ششم درس اول-کار در خانه فصل ششم -درس دوم-کار در خانه فصل ششم-آمار و احتمالات
فصل چهارم-درس اول فصل 4 - درس 2 فصل 4- عددهای تقریبی
آزمون بهمن 91 آزمون آبانماه نوبت اول تا صفحه 86
ریاضی ریاضی ریاضی
ریاضی ریاضی
ریاضی
تمرین ریاضی
فصل دوم ریاضی ریاضی
ریاضی-کسر و عدد مخلوط فصل اول-ریاضی
فرمول های ریاضی
ریاضی-فصل اول
ریاضی-فصل سوم
ریاضی- نسبت و تناسب
ارزشیابی ریاضی فصل اول ریاضی
ریاضی
تمرین ریاضی
سوال امتحانی
آزمون ریاضی-نوبت اول
علــــــــوم تجربــــی
سوالات امتحانی از صفحه 62 تا95 با پاسخ (جدید)ارزشیابی تراکمی علوم تجربی (جدید)آزمون علوم (جدید)
آزمون اردیبهشت 93 آزمون دیماه 92
آزمون علوم (جدید)
آزمون دوره ای علوم -فارسی و ریاضی-1 آزمون دوره ای علوم -فارسی و ریاضی-2 آزمون دوره ای علوم -فارسی و ریاضی-3 
سوالات تستی درس 14 آزمون نوبت اول آزمون فصل 12و13 سال 93 
سوالات تستی درس 11 سوالات تستی درس 12 سوالات تستی درس 13 
آزمون جامع پنجاه سوالی آزمون جامع علومآزمون علوم استان اردبیل
سؤالات تستی درس 12 -قسمت دومسؤالات تستی درس 12 -قسمت سوم سؤالات تستی درس 12 -قسمت چهارم
سوالات تستی درس دهم،یازدهم و دوازدهم-فروردین 93
پاسخنامه آزمون از درس 1 تا 10 -فروردین 93
سؤالات تستی درس 12 -قسمت اول
آزمون از درس 1 تا 10
آزمون مداد کاغذی-درس خیلی کوچک خیلی بزرگ آزمون مداد کاغذی درس نهم -سفر انرژی
پاسخ آزمون علوم تجربی از درس 1تا 8 آزمون علوم
فصل ششم
آزمون علوم درس 1تا 7 پاسخ آزمون علوم تجربی از درس 1تا 7 آزمون علوم درس 1تا 8
سوالات تستی درس10 با پاسخنامه سوالات علوم به روش تیمز
آزمون هفت درس اول-اسفند 92
سوالات تستی درس 6 با پاسخنامه سوالات تستی درس7 با پاسخنامه سوالات تستی درس9 با پاسخنامه
آزمون عملکردی علوم آذر 92 سوالات نوبت اول سوالات تستی درس5 با پاسخنامه
آزمون علوم نوبت اول
آزمون علوم نوبت اول 92-93آزمون مدادکاغذی دیماه 92
آزمون علوم درس 1 تا 5
آزمون فصل 1و2و3 آزمون علوم درس 1 تا5 -نمونه دوم
آزمون تستی تشریحی- دیماه آزمون تستی تشریحی درس 1تا6 آزمون تستی-فصل اول تا چهارم
سوال ترم دوم نمونه سوال امتحانی
آزمون علوم
سوالات علوم تجربیسوالات علوم تجربی نوبت دوم سوال نوبت اول
سوالات علوم تجربی فصل دوم علوم
درس اول و دوم
فصل دوم و سوم
علوم-نوبت اول
فارسی
امتحان بنویسیم نوبت اول  (جدید)آزمون انشا-بهمن ماه92 (جدید)آزمون املا نوبت اول (جدید)
آزمون انشا (جدید)آزمون املا (جدید)سوالات امتحانی از صفحه 64 تا124با پاسخ  (جدید)
آزمون بنویسیم و انشاء نوبت اول
آزمون املا-دیماه 92  آزمون بنویسیم دیماه 92 
آزمون تستی ادبیات با پاسخ-1 آزمون تستی ادبیات با پاسخ-2 آزمون تستی ادبیات با پاسخ 
آزمون املاآزمون فارسی دوره نیم سال اول آزمون بخوانیم و بنویسیم از درس 1 تا 14-فروردین 93
آزمون املا آزمون فارسی آزمون فارسی
درس دهم کار در خانه
کاردرخانه فارسی آزمون انشا
آزمون بخوانیم و بنویسیم از درس 1 تا 12
آزمون بخوانیم و بنویسیم از درس 1 تا 10
پاسخ آزمون بخوانیم و بنویسیم از درس 1تا 10
نمونه سوالات نوبت اول املا و انشای فارسی و مطالعات
آزمون املای تقریری و تحریری از درس 1 تا 10
آزمون انشا و نگارش از درس 1 تا 10
آزمون ده درس اول بخوانیمآزمون تستی فارسی و مهارت های نوشتاری آزمون استعدادهای درخشان
آزمون ترمیمی ریاضی و فارسی دی 92 آزمون فارسی و ریاضی بهمن 92نوبت اول املا
سوالات بنویسیم نوبت اول آزمون املا نوبت اول 92 آزمون املا آذر 92
آزمون املا نوبت اول
آزمون مدادکاغذی دیماه 92 آزمون مدادکاغذی فارسی
آزمون فصل سوم
آزمون بخوانیم و بنویسیم درس 1 تا 6
آزمون هماهنگ میان دوره ای فارسی نوشتاری -دیماه 92
آزمون دوره ای نوشتاری درس سوم و چهارم
آزمون بخوانیم و بنویسیم درس 1تا6
آزمون فصل سوم- 92
آزمون املا نوبت اول آزمون نوشتاری آبان آزمون آبان فارسی نوشتاری
نمونه سئوالات انشانمونه سوال درس انشاآزمون چهار گزینه ای
نمونه سئوالات انشانمونه سئوالات املا نمونه سئوالات املا
انشا و نگارش فارسی-نوبت دوم انشا-منطقه 12 تهران املا-منطقه 12 تهران
انشاو نگارش املا ارزشیابی فارسی
فارسی

کار و فناوری
سوالات تفکروپژوهش تا صفحه 57 

آزمون کار و فناوری درس 1تا 10
آزمون جامع تفکر و پژوهش
سوالات تفکروپژوهش تا صفحه 24 
پیک و آدینه ها
پیک آدینه ریاضی شماره 28 پیک آدینه ریاضی شماره 29   آزمون پیک نوروزی-فروردین 93 
پاسخنامه پیک آدینه 26 -فروردین 93
پیک آدینه شماره 27 -فروردین 93 پیک آدینه فروردین 93 
پیک آدینه ریاضی شماره 26-فصل 1تا7 پاسخنامه پیک آدینه ریاضی شماره 24 پاسخنامه پیک آدینه ریاضی شماره 25
پیک آدینه ریاضی شماره 23
پیک آدینه ریاضی شماره 24 پیک آدینه ریاضی شماره 25
پیک نوروزی شماره دو سخت کوشان-قسمت اول پیک نوروزی شماره دو سخت کوشان -قسمت دوم پیک نوروزی شماره دو سخت کوشان -قسمت سوم
پیک آدینه شماره 22 تکلیف آدینه
پیک نوروزی شماره 1 سخت کوشان (شرکت کنندگان درآزمون تیزهوشان)
پاسخ پیک آدینه شماره 19 پیک آدینه شماره 20 با پاسخ پیک آدینه شماره 21 با پاسخ
پاسخنامه پیک ش 15 -دبستان شاهد انزلی پاسخنامه پیک ش 17 -دبستان شاهد انزلی
پیک آدینه بهمن ماه
پاسخنامه پیک ش 12 -دبستان شاهد انزلی پاسخنامه پیک ش 13 -دبستان شاهد انزلی پاسخنامه پیک ش 14 -دبستان شاهد انزلی
پاسخنامه پیک ش 4 -دبستان شاهد انزلی پاسخنامه پیک ش 8 -دبستان شاهد انزلی پاسخنامه پیک ش 9 -دبستان شاهد انزلی
پیک آدینه شماره 16 معرفت هستی
تکلیف آدینه معرفت هستی
پیک آدینه شماره 19

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس