تبلیغات
از دیروز تا آینده
photo #1
photo #2
photo #3
photo #4
photo #5
photo #6
photo #7
در پی زنهار خاطرات نای نوشتن نیست و چیزی لابه لای ورق ها را لیاقت نمی بخشد... خلوتی شامگاهِ مرا می گیرد ، با سینه ای پر از راز ها که سالهاست در ایستاده بودنشان مرده اند درقعر شراره های سوزناک و سه نقطه های مبهم...
دخترک گل فروش داستان من زیباست... مهربان است و دوست داشتنی... ساده و صمیمی و صبور ، و هیچ وقت هم نمی گوید گل ... گل ! فقط یکبار گفت : گل م ، چشمهای دلم زده می شود از تکرار لحظه های تلخ و شیرین ِ روزهای پوشالی...!
درانزوای کدام ایمان نشسته ای که مرا در انزوای درد کشتند! در حبس ـ سرابم نمود و خواب چشم ربود به وعده ای که حوری و باده شد موکلم تلخت باد باده های بهشت که بهای انگورش مرا به خوابی سرد و ملتمس میبرد..
امشب چقدر خالی ام ... و چقدر دلگیر است در اوج ِ داشتن این همه را "احساس خالی بودن" ... گاه قلبها چقدر جدی جدی می شکنند و گاه....خود می مانی و خودت... با لبهایت بخوان تا بنویسم: آسمانِ ابریِ دلم، بارانی است.
مروز در سیاره ای كه هنوز رصد نكرده اند به عكس كودكی ام كه روی تاقچه پیر شده است با نیمی از حماقتم هزار بار گم شدن عشق را فریاد می زنم و با نیم دیگرش خدا را ...!!
ای شکار هلهله سبزه زار شکوه رقصم را بالای دار بخاطر بسپار که از خشکسال ممتد نبودنت ترنم انگشتان باران شانه های خشکم را نمناک کرد... بخوان باز با من باز باران با ترانه...
تو ای زیباتر از امید من! کاش به رنگ تمام سبزه ها بودم تا حقیقت ـ بهارگون تورا نقاشی کنم زخمی ـ زخمت که می شوم خدای ساکن امام زاده ی کوچک از کعبه هم می گریزد... مدادم بهانه می گیرد و در دلتنگی های تو شعرهایم قفس قناری اند!

نمونه سوالات دوم راهنماییدر قسمت ذیل امکان دانلود نمونه سوالات دروس مربوط به پایه دوم راهنمایی برای شما عزیزان فراهم گردیده است، فقط کافیست بر روی عنوان مورد نظر،کلیک نمائید.سوالات امتحانات هماهنگ استانی سال دوم
ریاضی خرداد 92-استان اردبیل
سوالات امتحانات مدارس سال دوم


 زبــــان انگلیــــسی
زبان انگلیسیزبان انگلیسیزبان انگلیسی
زبان انگلیسیزبان انگلیسی
خرداد 92
 تعلـــــیمات اجتماعی
اجتماعیاجتماعیخرداد 92
اجتماعی
تستی علوم اجتماعی ریــــــاضیات
ریاضیریاضیهندسه-خرداد 92
خرداد 92


 تــــــاریخ
تاریختاریخخرداد 92
تاریخ
نوبت خردادماه

 جغــــــرافیا
جغرافیجغرافیجغرافی
جغرافیخرداد 92
جغرافی تعلیمــــــات دینی
دینی(پیام آسمان)تعلیمات دینیتعلیمات دینی
تعلیمات دینی دینیخرداد 92
 عــــــــربی
عربیعربیخرداد 92
 علــــــــوم تجربــــی
علوم تجربیعلوم تجربیخرداد 92
 ادبیات و زبان فارسی
آیین نگارشانشا و آیین نگارشاملا-خرداد 92
انشا-خرداد 92
انشا-خرداد 92
 حــــرفه و فــــن
حرفه و فنحرفه و فنحرفه و فن
حرفه و فنخرداد 92
 قــــــرآن
قرآنقرآنخرداد 92
آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس