تبلیغات
از دیروز تا آینده
photo #1
photo #2
photo #3
photo #4
photo #5
photo #6
photo #7
در پی زنهار خاطرات نای نوشتن نیست و چیزی لابه لای ورق ها را لیاقت نمی بخشد... خلوتی شامگاهِ مرا می گیرد ، با سینه ای پر از راز ها که سالهاست در ایستاده بودنشان مرده اند درقعر شراره های سوزناک و سه نقطه های مبهم...
دخترک گل فروش داستان من زیباست... مهربان است و دوست داشتنی... ساده و صمیمی و صبور ، و هیچ وقت هم نمی گوید گل ... گل ! فقط یکبار گفت : گل م ، چشمهای دلم زده می شود از تکرار لحظه های تلخ و شیرین ِ روزهای پوشالی...!
درانزوای کدام ایمان نشسته ای که مرا در انزوای درد کشتند! در حبس ـ سرابم نمود و خواب چشم ربود به وعده ای که حوری و باده شد موکلم تلخت باد باده های بهشت که بهای انگورش مرا به خوابی سرد و ملتمس میبرد..
امشب چقدر خالی ام ... و چقدر دلگیر است در اوج ِ داشتن این همه را "احساس خالی بودن" ... گاه قلبها چقدر جدی جدی می شکنند و گاه....خود می مانی و خودت... با لبهایت بخوان تا بنویسم: آسمانِ ابریِ دلم، بارانی است.
مروز در سیاره ای كه هنوز رصد نكرده اند به عكس كودكی ام كه روی تاقچه پیر شده است با نیمی از حماقتم هزار بار گم شدن عشق را فریاد می زنم و با نیم دیگرش خدا را ...!!
ای شکار هلهله سبزه زار شکوه رقصم را بالای دار بخاطر بسپار که از خشکسال ممتد نبودنت ترنم انگشتان باران شانه های خشکم را نمناک کرد... بخوان باز با من باز باران با ترانه...
تو ای زیباتر از امید من! کاش به رنگ تمام سبزه ها بودم تا حقیقت ـ بهارگون تورا نقاشی کنم زخمی ـ زخمت که می شوم خدای ساکن امام زاده ی کوچک از کعبه هم می گریزد... مدادم بهانه می گیرد و در دلتنگی های تو شعرهایم قفس قناری اند!

نمونه سوالات پنجم ابتداییدر قسمت ذیل امکان دانلود نمونه سوالات دروس مربوط به پایه پنجم ابتدایی برای شما عزیزان فراهم گردیده است، فقط کافیست بر روی عنوان مورد نظر،کلیک نمائید.سوالات امتحانات هماهنگ سال پنجم
ریاضی-نوبت صبحریاضی-خردادماهسوالات امتحانات مدارس سال پنجم


پیک ها و آدینه ها
آدینه شماره 20 با پاسخ آدینه شماره 21 با پاسخ آدینه شماره 22 با پاسخ
آدینه شماره 17 با پاسخآدینه شماره 18 با پاسخ آدینه شماره 19 با پاسخ

آدینه شماره 13 با پاسخ آدینه شماره 14 با پاسخآدینه شماره 16 با پاسخ

پیک آدینه شماره 19 سال 91 پیک آدینه شماره 21 سال 91 پیک آدینه شماره 22 سال 91
پیک آدینه شماره 16 سال 91 پیک آدینه شماره 17 سال 91 پیک آدینه شماره 18 سال 91
پیک آدینه شماره 11 سال 91 پیک آدینه شماره 13 سال 91 پیک آدینه شماره 15 سال 91
پیک آدینه شماره 13

پیک آدینه شماره 5 پیک آدینه شماره 6 پیک آدینه شماره 7
پیک آدینه شماره 2 پیک آدینه شماره 3پیک آدینه شماره 4
پیک نوروزی
پیک آدینه آذر91 پیک آدینه شماره 16 بهمن 92
پیک آدینه ش 17 پیک آدینه ش 18 دبستان پاشایی بندر انزلیپیک-اردیبهشت ماه (جدید)
آدینه شماره 17 ریاضی آزمون درخانه تکلیف آدینه بهمن 92
پیک آدینه شماره 16 معرفت هستی تکلیف آدینه معرفت هستی پیک آدینه ریاضی ش 14
پیک آدینه شماره 12 کاردرخانه تاریخ درس 1 تا 8 پیک شماره 15 ریاضی-هفته اول بهمن 92
آزمون در خانه (27 آبان) آدینه شماره 11 -آذرماه
سنجش ماهانه آبانماه با پاسخریــــــاضیات
تمرین ریاضی-مساحت اشکال تمرین ریاضی-مبحث اندازه گیری آزمون ریاضی با پاسخ
سوالات بخش ششم-تیزهوشانآزمون ریاضیآزمون ریاضی دی ماه 1392
سوالات بخش سوم-تیزهوشانسوالات بخش چهارم-تیزهوشانسوالات بخش پنجم-تیزهوشان
کار در کلاس ریاضی کاربرد اعداد مرکب سوالات بخش اول-تیزهوشان
سوالات بخش دوم-تیزهوشان
آزمون ریاضی ص 1 تا ص 57 کتاب آزمون ریاضی آزمون ریاضی ص 1 تا 61
آزمون ریاضی-نوبت دوم آزمون ریاضیسوالات تستی مخصوص تعطیلات نوروز
المپیاد 92 آزمون ریاضی
آزمون ریاضی
نمونه سوال تیزهوشان- مبحث عدد نویسی نمونه سوال دی ماه آزمون اعداد اعشاری
آزمون تیزهوشان (کلیه دروس) آزمون مباحث جمع و تفریق عددهای مخلوط- مفهوم هکتار- نسبت و تناسب نمونه سوال تیزهوشان-مبحث کسر
پیک شماره 11 دیماه 92
پیک آدینه شماره 12 دیماه 92
آزمون از صفحه 45 تا72
آدینه شماره 10
آدینه شماره 13
آزمون از نسبت تا درصد
تکلیف ترمیمی تا آخر صفحه ی 10
پیک شماره 10 دیماه
جمع وتفریق اعداد اعشاری- آخر دی ماه
آزمون مبحث نسبت
آزمون عدد مرکب
آزمون ریاضی
آدینه شماره 7 پیک آدینه شماره 8
پیک آدینه شماره 9
آدینه شماره 4 آدینه شماره 5 آدینه شماره 6
کار در کلاس - نسبت و تناسبآدینه شماره 2 آدینه شماره 3
اعداد مرکب-کار در کلاس آدینه شماره 8 کار در کلاس 8و9
فعالیت پایان هفته
سوالات امتحانی
آدینه 20 آذرماه 92
کار در کلاس شماره 2 و 3آزمون ریاضی آذر
آزمون ریاضی پایان آبان 92
فعالیت پایان هفته (آدینه)سوالات ریاضی ریاضی-مبحث بخش پذیری
ریاضی-نوبت اول(1)ریاضی-نوبت اول(2)ریاضی
ریاضی(1)ریاضی(2)ریاضی(3)
علــــــــوم تجربــــی
امتحان نوبت اول (جدید)آزمون ارزشیابی اردیبهشت 93 (جدید)
آزمون جانداران ساده
آزمون علوم نوبت اول
آزمون دیماه 92 (جدید)
آزمون علوم آزمون مدادکاغذی علوم سوال تستی مخصوص تعطیلات نوروز
آزمون مبحث نور و رنگ سوالات تستی آزمون علوم آبانماه
آزمون علوم 3
آزمون آذرماه 92 آزمون بخش تاریخچه زمین
نمونه سوالات
آزمون تا آخر دی ماه آزمون تا آخر دی ماه نمونه ی دوم
آزمون علوم آبان
آزمون درخانه آزمون مرحله ای علوم -اردیبهشت ۹۲
تـــاریــخ و مدنی
آزمون ارزشیابی اردیبهشت 93 (جدید)

سوال تستی جغرافیاآزمون جغرافی دیماه 92 (جدید)آزمون تاریخ و مدنی دیماه 92 (جدید)
سوالات درس به درس جغرافی سوالات درس به درس تاریخ آزمون تاریخ و مدنی نوبت اول
سوالات تستی اجتماعی مخصوص تعطیلات نوروز امتحان جغرافی اسفند92 سوالات درس به درس مدنی
آزمون تاریخ و مدنی-اسفندماهآزمون عملکردی جغرافی(صنایع مادر) آزمون جغرافی
آزمون جغرافی-آذرماهآزمون تاریخ و مدنی آزمون تاریخ و مدنی-نوبت دوم
آزمون جغرافی شماره ی 9 (نقشه ترکیه) آزمون جغرافی-نوبت اول
آزمون جغرافی
آزمون جغرافی درس های 5و6 آزمون مدنی درس های 3و4 کاردرخانه تاریخ درس 1 تا 8
آزمون جفرافی
جغرافی نوبت اول-دیماه 92
آزمون تاریخ درس های 5و6
آزمون جغرافی
آزمون تاریخ شماره 3 آزمون مدنی شماره 2
نمونه سوالات تاریخ آزمون جغرافی شماره 3
تاریخ و مدنی آذر92
نمونه سوالات مدنی
آزمون تاریخ و مدنی آبان آزمون جغرافی آبان
هدیــه های آسمانی
آزمون هدیه های آسمان آزمون هدیه های آسمان سوالات تستی مخصوص تعطیلات نوروز
نمونه سوال
سی سئوال تستی برای داوطلبان مدارس راهنمایی نمونه
آزمون هدیه های آسمان

فارسی
آزمون عملکرد دیماه92 سوالات تستی مخصوص تعطیلات نوروز آزمون ارزشیابی بنویسیم اردیبهشت 93 (جدید)
آزمون عملکردی املا دی ماه 92
آزمون مدادکاغذی بنویسیم
آزمون مدادکاغذی بنویسیم
آزمون عملکردی املا-دیماه 92
املای کامل کردنی درس 11 تا 14
آزمون بخوانیم درس 5تا 14 -دیماه 92
سوالات بنویسیم(فروردین ماه) آزمون دروس 7تا 9 بنویسیم
آزمون املای فارسی

سوالات بخوانیم و بنویسیم-1سوالات بخوانیم و بنویسیم-2نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم
نگارش فارسیفارسی(1)فارسی(2)
فارسی(3)فارسی(4)انشاء(1)
انشاء(2)انشاء(3)

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس