تبلیغات
از دیروز تا آینده
photo #1
photo #2
photo #3
photo #4
photo #5
photo #6
photo #7
در پی زنهار خاطرات نای نوشتن نیست و چیزی لابه لای ورق ها را لیاقت نمی بخشد... خلوتی شامگاهِ مرا می گیرد ، با سینه ای پر از راز ها که سالهاست در ایستاده بودنشان مرده اند درقعر شراره های سوزناک و سه نقطه های مبهم...
دخترک گل فروش داستان من زیباست... مهربان است و دوست داشتنی... ساده و صمیمی و صبور ، و هیچ وقت هم نمی گوید گل ... گل ! فقط یکبار گفت : گل م ، چشمهای دلم زده می شود از تکرار لحظه های تلخ و شیرین ِ روزهای پوشالی...!
درانزوای کدام ایمان نشسته ای که مرا در انزوای درد کشتند! در حبس ـ سرابم نمود و خواب چشم ربود به وعده ای که حوری و باده شد موکلم تلخت باد باده های بهشت که بهای انگورش مرا به خوابی سرد و ملتمس میبرد..
امشب چقدر خالی ام ... و چقدر دلگیر است در اوج ِ داشتن این همه را "احساس خالی بودن" ... گاه قلبها چقدر جدی جدی می شکنند و گاه....خود می مانی و خودت... با لبهایت بخوان تا بنویسم: آسمانِ ابریِ دلم، بارانی است.
مروز در سیاره ای كه هنوز رصد نكرده اند به عكس كودكی ام كه روی تاقچه پیر شده است با نیمی از حماقتم هزار بار گم شدن عشق را فریاد می زنم و با نیم دیگرش خدا را ...!!
ای شکار هلهله سبزه زار شکوه رقصم را بالای دار بخاطر بسپار که از خشکسال ممتد نبودنت ترنم انگشتان باران شانه های خشکم را نمناک کرد... بخوان باز با من باز باران با ترانه...
تو ای زیباتر از امید من! کاش به رنگ تمام سبزه ها بودم تا حقیقت ـ بهارگون تورا نقاشی کنم زخمی ـ زخمت که می شوم خدای ساکن امام زاده ی کوچک از کعبه هم می گریزد... مدادم بهانه می گیرد و در دلتنگی های تو شعرهایم قفس قناری اند!

نمونه سوالات چهارم ابتداییدر قسمت ذیل امکان دانلود نمونه سوالات دروس مربوط به پایه چهارم ابتدایی برای شما عزیزان فراهم گردیده است، فقط کافیست بر روی عنوان مورد نظر،کلیک نمائید.سوالات امتحانات مدارس سال چهارم


 آزمون در خانه کلیه دروس
آدینه شماره 25- فروردین 93 

تکالیف امتدادی برای نوروز 1393-قسمت دوم پیک نوروزی پیک هفته سوم اسفند
پیک هفته اول اسفند پیک کلاس چهارم
تکالیف امتدادی برای نوروز 1393-قسمت اول 
تکلیف آدینه معرفت هستی  آدینه شماره 17 ریاضی  تکلیف آدینه
آزمون علمی ناحیه 4
آزمون علمی 92 پیک شماره 16 معرفت هستی 
آزمون علمی-اردیبهشت 91 آزمون علمی ناحیه 4آزمون علمی آذرماه 92 ریــــــاضیات
آزمون تا اخر صفحه 140 بهمن ماه 92  (جدید)
آزمون مبحث خط و اجزای خط و زاویه (جدید)
آزمون عدد نویسی- جمع و تفریق- ضرب و تقسیمآزمون بهمن ماه 92  آزمون دی ماه 92  
آزمون تقسیم چند رقمی بر یک رقمی-1 آزمون تقسیم چند رقمی بر یک رقمی-2  آزمون عدد نویسی- جمع و تفریق
آزمون عملکردی-رسم متوازی الاضلاع آزمون مبحث ضرب آزمون مبحث محیط 
نمونه آزمون عملکردی (انواع زاویه)
آزمون ریاضی-اردیبهشت 92 آزمون عملکردی- استفاده از ابزار
آزمون دیماه 92
پیک آدینه شماره12 دیماه 92
آزمون ریاضی-ارسالی از مژگان طائی
آزمون 24 آذر
آدینه شماره 12
آدینه شماره 13
تکلیف هفته آخر آذرماه
پیک هفته- 5 و 6 دیماه
آدینه شماره 10
سوالات تستی
ریاضی تا صفحه50
ریاضی آذر ماه 92 
آدینه 20 آذرماه 92
سوالات تستی دوره ای سوالات ریاضی همراه با علوم 
آدینه شماره 5 آدینه شماره 6آدینه شماره 7 
آدینه شماره 2آدینه شماره 3آدینه شماره 4 
آدینه شماره 11  ضربهای چند رقمی در چند رقمی  آدینه شماره 1
آزمون ریاضی 3 آذر
آدینه آذرماه
نمونه سوالات 25 آذر 92 
آزمون ریاضی پایان آذرماهآزمون ریاضی پایان دی ماهآزمون ریاضی اردیبهشت ماه(کل کتاب)
کار در کلاس شماره 2 و 3 فعالیت پایان هفته شماره یک (1)فعالیت پایان هفته(آدینه) شماره 2
ریاضیریاضیریاضی خرداد ماه
آزمون ریاضی استرالیا-پایه سوم و چهارم ابتدایی(سال 89 )

 علــــــــوم تجربــــی
آزمون تستی (جدید)

آزمون دی ماه 92  آزمون دیماه 92 (جدید)سوالات امتحانی علوم با پاسخ (جدید)
نمونه سوال علومنمونه سوال سوالات درس 10تا12 
آزمون علوم صفحات 1 تا 43 آزمون علوم (سنگ ها) آزمون عملکردی
نمونه سوال بخش۴ آزمون عملکردی-منظومه ی شمسی
آزمون عملکردی- نور و بازتابش
آزمون عملکردی- فصل جانوران بی مهره  آزمون بخش مخلوط ها
نمونه سوال 
آزمون عملکردی - فصل پنج مخلوط ها  آزمون عملکردی فصل مخلوط ها2 آزمون تا بی مهرگان 
آزمون علوم پایان دی ماهآزمون علوم اردیبهشت ماه(کل کتاب)آزمون عملکردی علوم
علوم خردادماهآزمون علوم فروردین ماهآزمون علوم پایان آذر ماه
  فارسی
آزمون دی ماه 92  آزمون نوبت اول بنویسیم - دیماه 92 (جدید)
سوالات امتحانی بخوانیم و بنویسیم با پاسخ (جدید)
آزمون عملکردی انشای خلاقیتی
آزمون انشا املای آموزشی-موش وشتر
آزمون بنویسیم(ادبیات)پایان آذرماهآزمون بنویسیم اردیبهشت ماه(کل کتاب)ارزشیابی فارسی درس 1و2و3و22
آزمون بنویسیم پایان دی ماهبنویسیمبنویسیم- انشاخردادماه  جغرافیا


آزمون دیماه 92 (جدید)
سوالات امتحانی با پاسخ (جدید)آزمون تا اخر صفحه 55 بهمن ماه 92 (جدید)
آزمون عملکردی-روش تهیه نقشه
آزمون مبحث آبرفت-جلگه-دشتآزمون جغرافی
آزمون جغرافیا آذرماه 92
آزمون جغرافی
آزمون عملکردی (جهت های اصلی )
آزمون جغرافی اردیبهشت ماه(کل کتاب)پرسش و پاسخ کلیه ی درس های بخوانیم-تعلیمات اجتماعی و علوم   آزمون ارزشیابی تستی تمام دروس-آبان ماه 92 
آزمون جغرافیا پایان آذر ماهآزمون جغرافیا پایان دی ماهآزمون جغرافی فروردین ماه
جغرافیجغرافی خردادماهتاریخ و مدنی خرداد ماه  تاریخ و مدنی

سوالات امتحانی مدنی با پاسخ (جدید) سوالات امتحانی تاریخ با پاسخ (جدید)آزمون بهمن ماه (جدید)
آزمون تاریخ درس 6-7 نمونه سوال تاریخ
آزمون دیماه 92 (جدید)
آزمون مداد کاغذی- خانواده آزمون مبحث مدرسه مسجد زندگی روستاییآزمون تاریخ درس 3-4-5
آزمون تاریخ و مدنی
امتحان تاریخ ومدنی نوبت اول
آزمون عملکردی تاریخ(انسان های نخستین) 
آزمون تاریخ و مدنی پایان آذر ماه آزمون تاریخ و مدنی پایان دی ماه آزمون تاریخ و مدنی اردیبهشت ماه(کل کتاب)  هدیه های آسمان

آزمون هدیه های آسمان   سوالات امتحانی هدیه با پاسخ (جدید)

آزمون عملکردی-آداب زیارت  آزمون عملکردی- آشنایی با زندگی حضرت موسی  سوالات هدیه های اسمانآپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس