تبلیغات
از دیروز تا آینده
photo #1
photo #2
photo #3
photo #4
photo #5
photo #6
photo #7
در پی زنهار خاطرات نای نوشتن نیست و چیزی لابه لای ورق ها را لیاقت نمی بخشد... خلوتی شامگاهِ مرا می گیرد ، با سینه ای پر از راز ها که سالهاست در ایستاده بودنشان مرده اند درقعر شراره های سوزناک و سه نقطه های مبهم...
دخترک گل فروش داستان من زیباست... مهربان است و دوست داشتنی... ساده و صمیمی و صبور ، و هیچ وقت هم نمی گوید گل ... گل ! فقط یکبار گفت : گل م ، چشمهای دلم زده می شود از تکرار لحظه های تلخ و شیرین ِ روزهای پوشالی...!
درانزوای کدام ایمان نشسته ای که مرا در انزوای درد کشتند! در حبس ـ سرابم نمود و خواب چشم ربود به وعده ای که حوری و باده شد موکلم تلخت باد باده های بهشت که بهای انگورش مرا به خوابی سرد و ملتمس میبرد..
امشب چقدر خالی ام ... و چقدر دلگیر است در اوج ِ داشتن این همه را "احساس خالی بودن" ... گاه قلبها چقدر جدی جدی می شکنند و گاه....خود می مانی و خودت... با لبهایت بخوان تا بنویسم: آسمانِ ابریِ دلم، بارانی است.
مروز در سیاره ای كه هنوز رصد نكرده اند به عكس كودكی ام كه روی تاقچه پیر شده است با نیمی از حماقتم هزار بار گم شدن عشق را فریاد می زنم و با نیم دیگرش خدا را ...!!
ای شکار هلهله سبزه زار شکوه رقصم را بالای دار بخاطر بسپار که از خشکسال ممتد نبودنت ترنم انگشتان باران شانه های خشکم را نمناک کرد... بخوان باز با من باز باران با ترانه...
تو ای زیباتر از امید من! کاش به رنگ تمام سبزه ها بودم تا حقیقت ـ بهارگون تورا نقاشی کنم زخمی ـ زخمت که می شوم خدای ساکن امام زاده ی کوچک از کعبه هم می گریزد... مدادم بهانه می گیرد و در دلتنگی های تو شعرهایم قفس قناری اند!

نمونه سوالات دوم ابتداییدر قسمت ذیل امکان دانلود نمونه سوالات دروس و آدینه و پیک های آموزشی مربوط به پایه دوم ابتدایی برای شما عزیزان فراهم گردیده است، فقط کافیست بر روی عنوان مورد نظر،کلیک نمائید.ریــــــاضیات
نمونه سوال ریاضی (جدید)آزمون ریاضی-فروردین 93 (جدید)
آزمون ریاضی آذر 92  آزمون دیماه 92 (جدید)
آزمون آذرماه92 (جدید)
ریاضی 16 فروردین93 
 تمرین جمع و تفریق آزمون ریاضی
آموزش و تمرین جمع و تفریق عددهای سه رقمی
نمونه سوالات تیز هوشان نمونه سوال(ساعت-خط)
آزمون اسفندماه آزمون ریاضی آزمون ریاضی اسفندماه 
نمونه سوال فصل 3و4 آزمون بهمن ماه آزمون اسفند ماه 92  
آزمون نوبت دومارزشیابی ریاضینمونه سوال چهارفصل 
کار در خانه ریاضی شماره 9 کار در خانه ریاضی شماره 10 نمونه سوالات تیزهوشان
نمونه آزمون تیزهوشان (توان برتر) آزمون پایان فصل 5   تکلیف پایان هفته 
آزمون عملکردی فصل دوم نمونه سوال بهمن ماه 91  سوال ها ی تستی از همه دروس(شماره 3) 
آزمون دی ماه 92 آزمون پایانی فصل ۴ رو هم (توان برتر) تمرین پول وساعت (نیمه ی اول دی ماه 92)
المپیادعلمی-دیماه 91  سوال تستی کلیه دروس  تمرین وآزمون فصل 4  
ریاضی آبانماه 92 سوال 12 دیماه 92 آزمون ریاضی آذر92
آزمون عدد نویسی پیک آدینه شماره 12 دیماه 92 ارزشیابی ریاضی
تمرین ساعت آزمون فصل سوم آدینه شماره 11
المپیاد علمی -1 دیماه 92 پیک شماره 13 آزمون فصل سوم
ریاضی
ریاضی 15 آذر92
ریاضی 4 دیماه92
آدینه شماره 7
آدینه 20 آذرماه 92
تکلیف آدینه
آدینه شماره 4
آدینه شماره 5
آدینه شماره 6
آدینه شماره 1
آدینه شماره 2
آدینه شماره3
آدینه هفته سوم مهر
تمرین خام ریاضی
آدینه
سئوالات ریاضیتمرین ساعت و جمع اعداد دو رقمی وکاربردآن درحلّ مساله تکلیف آدینه-آبان 92
ریاضی منطقه 12 تهران سال 91 ارزیابی ریاضی ریاضی-اندازه گیری
ارزیابی میان نوبت اول ریاضی ریاضی
ریاضی-آبانماه 91
ریاضی
ریاضی
ریاضی-آبانماه 91
آزمون عملکردی ریاضی ریاضی-دیماه
ریاضی
ریاضی
ریاضی
ریاضی
ریاضی
ریاضی
ریاضی
ریاضی
ریاضی
ریاضی-آذرماه 91
ریاضی-بهمن ماه 91
ریاضی-دیماه 91
ریاضی
ریاضی
ریاضی

علــــــــوم تجربــــی
سوالات درس 11و14  

فعالیت تکمیلی فصل 6   نمونه سوال فصل 11 -فروردین 93  نمونه سوال فصل 12 -فروردین  93 
علوم-گردش زمین علوم-موضوع گردش زمین کاربرگ تمرینی با موضوع حفط محیط زیست
فارسی
آزمون بنویسیم فارسی (جدید)

آزمون املا دیماه 92 (جدید)آزمون بنویسیم مرور درس های 9تا12  (جدید)آزمون بنویسیم (جدید)
ارزشیابی املا آبان 92  آزمون بنویسیم درس 8و9و10  آزمون دیماه 92 (جدید)
ارزشیابی فارسی آزمون فارسی اسفندماه
امتحان ماهانه فارسی-مهر92
ارزشیابی فارسی (مهارت های نوشتاری)
آزمون املا آذر 92
ارزشیابی جمله نویسی دی ماه 92
املای کامل کردنی

املای کامل کردنی درس هفتم دوستان ما
ارزشیابی-املای کامل کردنی
تمرین درس اول (واژه سازی)آزمون عملکردی جمله سازیآزمون عملکردی کلمات هم معنی-آذر 92
ارزیابی نوبت اول جمله سازی جمله نویسی
جمله نویسی
جمله سازی
املا
فارسی
فارسی
ارزیابی میان نوبت اول فارسی فارسی
فارسی
فارسی
فارسیهدیه های آسمان
نمونه سوال


آدینه و پیک های آموزشی
پیک آدینه بهمن ماه (جدید)
ارزشیابی فصل اول و چهارم -اردیبهشت 93 (جدید)
پیک آموزشی-فروردین  93  پیک آموزشی شماره 20   پیک آموزشی شماره 27 
پیک نوروزی پیک دوم
پیک نوروزی 
پیک سیب قرمز ش 20
پیک سیب قرمز ش 21 تکلیف آدینه 
آدینه شماره 3 پیک آموزشی شماره  4  کاردرخانه 
تکلیف آدینه معرفت هستی  پیک دومی ها شماره 4
ماهنامه برای اول اسفندماه 
پیک سیب قرمز ش 17  پیک سیب قرمز ش 18  پیک آدینه شماره 16 معرفت هستی 
پیک سیب قرمز شماره 16 پیک آدینه شماره 13-18دیماه 92 پیک آدینه شماره 14-25 دیماه 92
پیک سیب قرمز شماره 12 پیک سیب قرمز شماره 14 پیک سیب قرمز شماره 15 
پیک سیب قرمز شماره 7 پیک سیب قرمز شماره 8 پیک سیب قرمز شماره 9 
پیک سیب قرمز شماره 4 پیک سیب قرمز شماره 5 پیک سیب قرمز شماره 6

 پیک سیب قرمز شماره 1 پیک سیب قرمز شماره 2 پیک سیب قرمز شماره 3

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس