تبلیغات
از دیروز تا آینده
photo #1
photo #2
photo #3
photo #4
photo #5
photo #6
photo #7
در پی زنهار خاطرات نای نوشتن نیست و چیزی لابه لای ورق ها را لیاقت نمی بخشد... خلوتی شامگاهِ مرا می گیرد ، با سینه ای پر از راز ها که سالهاست در ایستاده بودنشان مرده اند درقعر شراره های سوزناک و سه نقطه های مبهم...
دخترک گل فروش داستان من زیباست... مهربان است و دوست داشتنی... ساده و صمیمی و صبور ، و هیچ وقت هم نمی گوید گل ... گل ! فقط یکبار گفت : گل م ، چشمهای دلم زده می شود از تکرار لحظه های تلخ و شیرین ِ روزهای پوشالی...!
درانزوای کدام ایمان نشسته ای که مرا در انزوای درد کشتند! در حبس ـ سرابم نمود و خواب چشم ربود به وعده ای که حوری و باده شد موکلم تلخت باد باده های بهشت که بهای انگورش مرا به خوابی سرد و ملتمس میبرد..
امشب چقدر خالی ام ... و چقدر دلگیر است در اوج ِ داشتن این همه را "احساس خالی بودن" ... گاه قلبها چقدر جدی جدی می شکنند و گاه....خود می مانی و خودت... با لبهایت بخوان تا بنویسم: آسمانِ ابریِ دلم، بارانی است.
مروز در سیاره ای كه هنوز رصد نكرده اند به عكس كودكی ام كه روی تاقچه پیر شده است با نیمی از حماقتم هزار بار گم شدن عشق را فریاد می زنم و با نیم دیگرش خدا را ...!!
ای شکار هلهله سبزه زار شکوه رقصم را بالای دار بخاطر بسپار که از خشکسال ممتد نبودنت ترنم انگشتان باران شانه های خشکم را نمناک کرد... بخوان باز با من باز باران با ترانه...
تو ای زیباتر از امید من! کاش به رنگ تمام سبزه ها بودم تا حقیقت ـ بهارگون تورا نقاشی کنم زخمی ـ زخمت که می شوم خدای ساکن امام زاده ی کوچک از کعبه هم می گریزد... مدادم بهانه می گیرد و در دلتنگی های تو شعرهایم قفس قناری اند!

نمونه سوالات اول ابتداییدر قسمت ذیل امکان دانلود نمونه سوالات دروس و همچنین آدینه و پیکهای آموزشی مربوط به پایه اول ابتدایی برای شما عزیزان فراهم گردیده است، فقط کافیست بر روی عنوان مورد نظر،کلیک نمائید.
ریاضیــات
ارزشیابی فروردین 93 

آزمون ریاضی بحث شناخت اعداد آزمون ریاضی بحث جمع سه عدد آزمون کتبی عملکردی 92 
ارزشیابی-فروردین 93  آزمون دیماه 92 آزمون اردیبهشت ماه
آزمون ریاضی ارزشیابی ریاضی فروردین و اردیبهشت
آزمون تا صفحه 84 
آزمون علمی 92-93- طراح دشتی
آزمون ریاضی
آزمون جمع و تفریق
آزمون جدول شگفت انگیز  آزمون نوبت دوم آزمون مبحث جمع سه عدد 
آزمون تفریق و جمع عملکردی  آزمون عملکردی  آزمون مبحث جمع 
آزمون تا پایان تم 17 
آزمون سودوکو و قرینه یابی آزمون عملکردی بخش تفریق
پیک شماره 15 -دهکده ی ریاضی  پیک شماره 16 -دهکده ی ریاضی
کاربرگ تمرینی ریاضی 
تشخیص اعداد پیک آدینه هفته اول دی 92 آزمون ریاضی
پیک اول 92
پیک آموزشی 12
پیک آدینه ش 12 دیماه 92
آدینه 20 آذرماه 92تکلیف آدینه
آزمون عملکردی-آذر 92
آدینه شماره 7 ارزشیابی ریاضی آبانپیک آدینه-اسفندماه
آدینه شماره 4 آدینه شماره 5 آدینه شماره 6
آدینه شماره 1 آدینه شماره 2 آدینه شماره 3
کار در خانه آذرماه 92 (3) کار در خانه آذرماه 92 (4) کار در خانه
کار در خانه (2) کار در خانه آذرماه 92 (1) کار در خانه آذرماه 92 (2)
آزمون عملکردی -الگویابی پیک آدینه هفته اول آذر کار در خانه
ریاضیجدول کار در خانه برای حل کردن دانش آموزانپیک آدینه-آبان 92
ریاضی-تکلیف امتدادیریاضی-اسفندماه91ریاضی اردیبهشت ماه
ریاضی(آبانماه)ریاضی-طرح درسارزشیابی ریاضی فروردین و اردیبهشت
فـــارسی
آزمون مدادکاغذی بنویسیم آزمون کتبی عملکرد آبان ماه 92  ارزشیابی فروردین 93 
آزمون بنویسیم دیماه 92 آزمون املا دیماه 92 آزمون فارسی بحث ترکیب نشانه ها
ارزشیابی بنویسیم فروردین و اردیبهشت
سوالات فارسی- اردیبهشت 93  آزمون املای فارسی-فروردین 93  
تند خوانی فارسی تا درس 18
آزمون خود سنجی تا پایان نشانه ها پیک نشانه ش 35 -ث
آزمون فارسی کاربرگ نشانه ح تند خوانی فارسی تا درس صدای موج 
پیک نشانه ش 34-عـ ـعـ ـع عکاربرگ نشانه چ آزمون عملکرد بنویسیم
پیک نشانه ش 31 -تشدیدپیک نشانه ش 32 -صـ ص پیک نشانه 33 -ذ
پیک نشانه ش 28 - حرف چـ چ پیک نشانه ش 29 -حرف ژپیک نشانه ش 30 - خوا
پیک نشانه ش 25 -حرف جـ ج پیک نشانه ش 26 -حرف اُ استثناپیک نشانه ش 27 -حرف هـ ـهـ ـه ه
کاربرگ نشانه تشدیدکاربرگ نشانه پکاربرگ نشانه اُ استثنا
کاربرگ حرف ص کاربرگ حرف خ کاربرگ حرف ج
کاربرگ نشانه گ کاربرگ حرف ق کاربرگ حرف ف 
آزمون فارسی (کلمه پیداکن، جمله بساز)
کاربرگ نشانه خوا
کاربرگ حرف ل
آزمون تا نشانه ی کـ ک آزمون درک مطلب و جمله سازی  آزمون دیکته و جمله سازی تا نشانه فـ ف 
آزمون عملکردی نشانه ی ایـ یـ ی ای 
آزمون تا نشانه ی جـ ج   آزمون تا نشانه ی خوا  
پیک نشانه ها ش 1- حرف آ   پیک نشانه ها ش 24- حرف لـ ل  کاربرگ تمرینی فارسی 
کاربرگ فارسی-تشدید  تدریس نشانه ژ پیک نشانه ش 23 حرف ق 
کاربرگ نشانه ج  کاربرگ نشانه خوا  کاربرگ های فارسی 
کاربرگ نشانه ص  کاربرگ نشانه ع  کاربرگ نشانه ژ 
پیک نشانه ها-حرف ی (یوزپلنگ)پیک نشانه ها-حرف و کاربرگ نشانه ث 
پیک نشانه ها-حرف د پیک نشانه ها-حرف م پیک نشانه ها-حرف گ 
پیک نشانه ها-حرف خـ خ پیک نشانه ها-حرف پ پیک نشانه ها-حرف ف 
تمرین خوشنویسی پیک نشانه ها-حرف اَ َ  پیک نشانه ها-حرف آ ا 
املای تصویری-آذر 92 پیک نشانه های فارسی( اُ ُ) پیک نشانه های فارسی(ک)
تمرین صداکشی ای ی
پیک نشانه های فارسی(ش)
آزمون فارسی-آذر 92
ارزشیابی فارسی آبان ارزشیابی شناخت حروف و رنگ آمیزی پیک نشانه های فارسی( اِ )
پیک نشانه های فارسی(ت)
پیک نشانه های فارسی(ر)
پیک آدینه فارسی هفته سوم آذر
پیک نشانه های فارسی(ن)
پیک نشانه های فارسی(س)
پیک نشانه های فارسی(ز)
شهرک الفبا تصویری پیک نشانه های فارسی(ی) پیک نشانه های فارسی(و)
آزمون صدای هـ و چ آزمون صدای ق و لجدول کار در خانه برای حل کردن دانش آموزان
آزمون بنویسیم-مرتب کردن جملات درهم ریخته (اردیبهشت ماه)ارزشیابی ماهانه بنویسیم فروردین و اردیبهشتزبان آموزی-تکلیف امتدادی
بخوانیم -سمیناری

علوم تجربی
سوال علوم بخش گیاهان  آزمون بخش خاک و هوا   آزمون کتبی عملکردی 92
ارزشیابی درس علوم - آبان ماه آزمون علوم بخش جانوران
آزمون بخش آب 
آدینه و پیک های آموزشی
تکلیف شماره ی 20 سال 92 (جدید)تکلیف شماره ی 25 سال 93 (جدید)
آزمون علمی (جدید) تکلیف شماره ی 17 سال 92  (جدید)تکلیف شماره ی 18 سال 92 (جدید)
پیک آدینه هفته چهارم فروردین پیک آموزشی شماره 26 پیک آموزشی شماره 27 
تمرین هفته اسفندماه نمونه 2  تکالیف نوروزی پیک آدینه هفته سوم فروردین
پیک آدینه هفته سوم اسفند پیک کلاس اول
تمرین هفته اسفندماه نمونه  1 
سیب زرد شماره 21تکلیف آدینه پیک بهارانه 93
پیک اولی ها شماره 4
پیک آموزش 22 -بهمن 92  سیب زرد شماره 20
پیک آدینه شماره 16 معرفت هستی  پیک آدینه هفته پنجم دی  پیک آدینه هفته دوم بهمن 
سیب زرد ش 17 سال 92-93  سیب زرد ش 18 سال 92-93 تکلیف آدینه معرفت هستی 
سیب زرد ش 14 سال 92-93 سیب زرد ش 15 سال 92- 93سیب زرد ش 16 سال 92-93
سیب زرد ش 8 سال 92-93 سیب زرد ش 9 سال 92-93  سیب زرد ش 12 سال 92-93 
سیب زرد ش 5 سال 92-93 سیب زرد ش 6 سال 92-93 سیب زرد ش 7 سال 92-93
سیب زرد ش 2 سال 92-93 سیب زرد ش 3 سال 92-93 سیب زرد ش 4 سال 92-93 

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس