تبلیغات
از دیروز تا آینده
photo #1
photo #2
photo #3
photo #4
photo #5
photo #6
photo #7
در پی زنهار خاطرات نای نوشتن نیست و چیزی لابه لای ورق ها را لیاقت نمی بخشد... خلوتی شامگاهِ مرا می گیرد ، با سینه ای پر از راز ها که سالهاست در ایستاده بودنشان مرده اند درقعر شراره های سوزناک و سه نقطه های مبهم...
دخترک گل فروش داستان من زیباست... مهربان است و دوست داشتنی... ساده و صمیمی و صبور ، و هیچ وقت هم نمی گوید گل ... گل ! فقط یکبار گفت : گل م ، چشمهای دلم زده می شود از تکرار لحظه های تلخ و شیرین ِ روزهای پوشالی...!
درانزوای کدام ایمان نشسته ای که مرا در انزوای درد کشتند! در حبس ـ سرابم نمود و خواب چشم ربود به وعده ای که حوری و باده شد موکلم تلخت باد باده های بهشت که بهای انگورش مرا به خوابی سرد و ملتمس میبرد..
امشب چقدر خالی ام ... و چقدر دلگیر است در اوج ِ داشتن این همه را "احساس خالی بودن" ... گاه قلبها چقدر جدی جدی می شکنند و گاه....خود می مانی و خودت... با لبهایت بخوان تا بنویسم: آسمانِ ابریِ دلم، بارانی است.
مروز در سیاره ای كه هنوز رصد نكرده اند به عكس كودكی ام كه روی تاقچه پیر شده است با نیمی از حماقتم هزار بار گم شدن عشق را فریاد می زنم و با نیم دیگرش خدا را ...!!
ای شکار هلهله سبزه زار شکوه رقصم را بالای دار بخاطر بسپار که از خشکسال ممتد نبودنت ترنم انگشتان باران شانه های خشکم را نمناک کرد... بخوان باز با من باز باران با ترانه...
تو ای زیباتر از امید من! کاش به رنگ تمام سبزه ها بودم تا حقیقت ـ بهارگون تورا نقاشی کنم زخمی ـ زخمت که می شوم خدای ساکن امام زاده ی کوچک از کعبه هم می گریزد... مدادم بهانه می گیرد و در دلتنگی های تو شعرهایم قفس قناری اند!

نمونه سوالات سوم راهنمایی (متوسطه اول)در قسمت ذیل امکان دانلود نمونه سوالات دروس مربوط به پایه سوم راهنمایی برای شما عزیزان فراهم گردیده است، فقط کافیست بر روی عنوان مورد نظر،کلیک نمائید.
سوالات امتحانات نهایی سال سوم
ریاضی خرداد 92-استان تهرانریاضی خرداد 92- استان گیلانریاضی خرداد 92-استان اصفهان
ریاضی خرداد 92-استان خراسان رضوی(صبح)
ریاضی خرداد 92-استان خراسان رضوی(ظهر)ریاضی-هماهنگ استانها-خرداد 91

تاریخ-خرداد 92
ریاضی-خرداد 92
زبان انگلیسی-خرداد 92
عربی-خرداد 92
تعلیمات دینی-خرداد 92
آمادگی دفاعی-خرداد 92
املا-خرداد 92
انشا-خرداد 92
قرآن-خرداد 92
حرفه و فن-خرداد 92
جغرافیا-خرداد 92
تعلیمات اجتماعی-خرداد 92
علوم تجربی-خرداد 92 استان خراسان رضوی
علوم تجربی-خرداد 92 استان اصفهان علوم تجربی-شهریور 92 استان اصفهان
سوالات امتحانات مدارس سال سوم

زبــــان انگلیــــسی
آزمون زبان انگلیسی نوبت اول-2

آزمون استان اردبیل- شهریور 92 آزمون استان اردبیل- نوبت اول 92 آزمون زبان انگلیسی نوبت اول 
زبان انگلیسی مرداد 92
زبان انگلیسی شهریور 92 آزمون خرداد 92 
زبان انگلیسی دی 89 زبان انگلیسی دی 89- مدرسه نوائی زبان انگلیسی دی 89- مدرسه پرورش
زبان انگلیسی دی ماه 88 زبان انگلیسی دی ماه  88 زبان انگلیسی دی ماه 88 
زبان انگلیسی دی 86- سنندج زبان انگلیسی دی 86- شهید سهرابی زبان انگلیسی دی 88- سنندج 
زبان انگلیسی دی  83- سنندج زبان انگلیسی دی 84- سنندج زبان انگلیسی دی  85- سنندج 
زبان انگلیسی دی ماه زبان انگلیسی دی ماه زبان انگلیسی دی 82- سنندج 
زبان انگلیسی دی ماه   زبان انگلیسی دی ماه زبان انگلیسی دی ماه 
زبان انگلیسی دی ماه زبان انگلیسی دی ماه زبان انگلیسی دی ماه
زبان انگلیسی درس 7و8 زبان انگلیسی درس 9و10 سؤال زبان انگلیسی نوبت اول  
زبان انگلیسی درس 4 زبان انگلیسی درس 5 زبان انگلیسی درس 5و6 
زبان انگلیسی درس 4 زبان انگلیسی درس 3و4 زبان انگلیسی درس 3و4 
زبان انگلیسی درس 3 زبان انگلیسی درس 3 آزمون گرامری تا درس 4 
زبان انگلیسی درس 1و2 زبان انگلیسی درس 1تا3 زبان انگلیسی درس 3 
زبان انگلیسی درس 1  زبان انگلیسی درس 2 زبان انگلیسی درس 2 
زبان انگلیسی خرداد 89- یزد زبان انگلیسی خرداد 89 - مدرسه نوائی آزمون درس یک، بخش ساختارهای دستوری 
زبان انگلیسی شهریور 88- مدرسه نوائی زبان انگلیسی خرداد 88- سنندج زبان انگلیسی شهریور 89- سنندج 
زبان انگلیسی مرداد 86- سنندج زبان انگلیسی شهریور 86- سنندج زبان انگلیسی مهر 86- سنندج 
زبان انگلیسی مرداد 85- سنندج زبان انگلیسی شهریور 85- سنندج زبان انگلیسی خرداد 86- سنندج 
زبان انگلیسی مرداد 84- سنندج زبان انگلیسی مهر 84- سنندجزبان انگلیسی شهریور 84- سنندج 
زبان انگلیسی خرداد 83- سنندج زبان انگلیسی خرداد 84- سنندج زبان انگلیسی خرداد 85-سنندج 
زبان انگلیسی مرداد 83- سنندج زبان انگلیسی مهر 83- سنندج زبان انگلیسی شهریور 83- سنندج 
زبان انگلیسی شهریور 82- سنندج امتحان تستی زبان انگلیسیآزمون زبان انگلیسی 
زبان انگلیسی مرداد 82- سنندج زبان انگلیسی مهر 82- سنندج زبان انگلیسی خرداد 82- سنندج 
نمونه سوال نوبت دوم سوالات درس های 1تا4 نمونه سوال
املاء زبان خارجی3 -21دیماه 92 نمونه سوال دیماه 92
نمونه سوال نوبت اول 
زبان انگلیسیزبان انگلیسیزبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی

تعلـــــیمات اجتماعی
آزمون خرداد 92 سوالات هفت درس اول آزمون خرداد 91 با پاسخ(جدید)
سوال تعلیمات اجتماعی
جواب تعلیمات اجتماعی
آزمون دیماه 92
اجتماعیاجتماعی
نمونه سوالات اجتماعیریــــــاضیات
آزمون خرداد 91 با پاسخ(جدید)

آزمون ریاضیات تهران-شهریور 91 آزمون شهریور 92 آزمون دیماه 92 
آزمون مبحث تناسب واعداد اول ومرکب آزمون ریاضیات تهران- خرداد 91  آزمون ریاضیات تهران- مرداد 91 
آزمون ریاضی و رسم استان لرستان-خرداد 92  آزمون ریاضی و رسم استان گلستان-خرداد 92  آزمون ریاضی
آزمون ریاضی آزمون استان آذربایجان شرقی-خرداد 92 آزمون ریاضی و رسم استان کردستان-خرداد 92 
آزمون پایانی خرداد 92-استان لرستان آزمون خرداد 92
آزمون تستی 
آزمون پایانی خرداد 92-استان کرمان  آزمون پایانی خرداد 92-استان گلستان آزمون پایانی خرداد 92-استان مازندران 
آزمون پایانی خرداد 92-استان خراسان جنوبی  آزمون پایانی خرداد 92-استان خراسان رضوی  آزمون پایانی خرداد 92-استان خوزستان 
آزمون پایانی خرداد 92-استان آذربایجان شرقی  آزمون پایانی خرداد 92-استان آذربایجان غربی  آزمون پایانی خرداد 92-استان تهران 
سوالات تستی معادله خط
آزمون پایانی خرداد 92-استان اصفهان آزمون پایانی خرداد 92-استان البرز
آزمون مبحث دوران آزمون گروهی 92-93 مبحث تشابه
آزمون مستمر 92-93 مبحث تالس 
آزمون مستمر معادله خط  آزمون نوبت اول -مجتمع آموزشی امام خمینی ره بیشکک قرقیزستان
نمونه سوال تا ص 37 
 آزمون مستمر درس آمار پاسخ تشریحی آزمون مستمر درس آمار آزمون مستمر دستگاه معادلات خطی 
نکات ش4 (ورود به مدارس نمونه،تیزهوشان و...) نکات ش5 (ورود به مدارس نمونه،تیزهوشان و...) نکات ش6 (ورود به مدارس نمونه،تیزهوشان و...) 
نکات ش1 (ورود به مدارس نمونه،تیزهوشان و...)
نکات ش2 (ورود به مدارس نمونه،تیزهوشان و...)نکات ش3 (ورود به مدارس نمونه،تیزهوشان و...)
پاسخ ریاضی آزمون تشخیصی-طراح جلال علومی
آزمون ریاضی-طراح جلال علومی  
پاسخ سوال امتحانی پیشرفت تحصیلی سوم راهنمایی ریاضیات3 -17دیماه 92 سوال ریاضی
نمونه آزمون شماره 9 دیماه 92نمونه آزمون شماره 10 دیماه 92 نمونه سوال امتحانی پیشرفت تحصیلی
نمونه آزمون شماره 6 دیماه 92 نمونه آزمون شماره 7 دیماه 92
نمونه آزمون شماره 8 دیماه 92
نمونه آزمون شماره 3 دیماه 92 نمونه آزمون شماره 4 دیماه 92نمونه آزمون شماره 5 دیماه 92
ارزشیابی ورودی ریاضینمونه آزمون شماره 1 دیماه 92نمونه آزمون شماره 2 دیماه 92
تا پایان اعداد صحیح سوالات تمام فصول
آزمون ریاضی
نکات طلایی و سوال فصل دهم- قضیه تالس و تشابه نکات طلایی و سوال فصل یازده-حجم نمونه سوال تنکابن
نکات طلایی و سوال فصل هفتم- دایره و رابطه ی فیثاغورس نکات طلایی و سوال فصل هشتم - دوران نکات طلایی و سوال فصل نهم-معادلات خط
نکات طلایی و سوال فصل چهارم-مجموعه ی اعداد نکات طلایی و سوال فصل پنجم-مختصات نکات طلایی و سوال فصل ششم-عبارت های جبری و معادله
نکات طلایی و سوال فصل اول-اعداد طبیعی و تناسب معکوس نکات طلایی و سوال فصل دوم- توان نکات طلایی و سوال فصل سوم-جذر
پرسش مستمر جذر پرسش مستمر-مبحث جذر آزمون ماهانه - سال تحصیلی 92-93
آزمون مستمر- اعداد اول سطح آزمون مستمر- تناسب سطح آزمون مستمر- تناسب و اعداد اول
ریاضیریاضیریاضی
تــــــاریخ
آزمون خرداد 91 با پاسخ(جدید)

تاریخ نوبت اول
تاریخ دیماه 92
آزمون خرداد 92 
سوالات تاریخ نوبت خردادماهنمونه سوالات تاریخ
نمونه سوالات جغرافی و تاریخ
تاریختاریخدیماه 91
جغــــــرافیا
خرداد 92 آزمون خرداد 91 با پاسخ (جدید)
جغرافی نوبت اول جغرافی دیماه 91 دیماه 92 
نمونه سوالات جغرافیا سوال جغرافی جواب جغرافی
جغرافیاجغرافیجغرافی
جغرافیا
جغرافیا
تعلیمــــــات دینی
آزمون پیام آسمانی خرداد 92 آزمون خرداد 91 با پاسخ(جدید)
پیام آسمانی نوبت اول
دینی دیماه 91 آزمون دیماه 92 
پیام آسمان درس اول تا سوم پیام آسمان - درس 1-3 تعلیمات دینی
عــــــــربی
عربی دیماه 92 آزمون خرداد 91 با پاسخ(جدید)
نمونه سوال درس چهارم نمونه سوال درس پنجم عربی-17دیماه 92
نمونه سوال درس اول نمونه سوال درس دوم نمونه سوال درس سوم
عربی آزمون عربی عربی
علــــــــوم تجربــــی
علوم خرداد 92 آزمون تستی بخش زمین شناسی با پاسخ 
آزمون خرداد 91 با پاسخ (جدید)
سوالات بخش چهارم علوم دیماه 92 علوم دیماه 91 
سوالات بخش اول سوالات بخش دوم سوالات بخش سوم
سوالات فصل 13سوالات فصل 14 نمونه سوال تیزهوشان(ورودی دبیرستان های سمپاد و نمونه..)
سوالات فصل 10سوالات فصل 11 سوالات فصل 12 
سوالات فصل 7 سوالات فصل 8سوالات فصل 9 
سوالات فصل 4 سوالات فصل 5 سوالات فصل 6 
سوالات فصل 1
سوالات فصل 2 سوالات فصل 3 
سوال علوم تجربی 3
جواب آزمون علوم تجربی 3
علوم تجربی 3 -7دیماه 92
فصل1و2 امتحان هفتگی علوم علوم تجربی
ادبیات و زبان فارسی
آزمون املا خرداد 91 با پاسخ (جدید)آزمون انشا خرداد 91 (جدید)
آزمون املا دیماه 92 آزمون انشا و نگارش خرداد 92 آزمون املا خرداد 92 
املای فارسی دیماه 91 نگارش و انشای فارسی دیماه 91 نگارش و انشا دیماه 91 
آزمون املا نوبت اول
املاء فارسی3
املا نوبت اول
ادبیات فارسیانشا و آیین نگارشفارسی (کل کتاب به تفکیک فصول)حــــرفه و فــــن
شناخت حرفه و فن نوبت اول با پاسخ
خرداد 92 آزمون دیماه 92 
حرفه و فن حرفه و فنحرفه و فنقــــــرآن
قرآن خرداد 91 

سوال قرآن 3 -9 دیماه 92 قرآن نوبت اول
قرآن دیماه 92 
قرآن آزمون قرآن(مفاهیم) قرآن
آمادگــــی دفاعــی
دیماه 91 آزمون خرداد 92 آزمون خرداد 91 با پاسخ (جدید)
درس اول درس دومدرس سوم
درس اول آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)درس دوم آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)درس سوم آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)
درس چهارم آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)درس پنجم آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)درس ششم آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)
درس هفتم آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)درس هشتم آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)درس نهم آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)
درس دهم آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)سوالات تستی کتاب آمادگی دفاعی جدیدالتالیفآمادگی دفاعی
درس اول فصل دوم آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)درس دوم فصل دوم آمادگی دفاعی(جدیدالتالیف)
درس سوم فصل دوم آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)
درس چهارم فصل دوم آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)آمادگی دفاعی

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس